top of page
backakralogo.png

Deltagarnas citat

Backåkra Summit

På samma plats där FNs säkerhetsråd träffades 2018, på Dag Hammarskjölds gård Backåkra, möts nu företagsledare inom näringslivets olika sektorer för att diskutera affärsmässig hållbar utveckling. Till grund för diskussionerna ligger FN:s 17 hållbarhetsmål, och eventet kallar vi Backåkra Summit.

Frågan vi ställer oss under dagen är: Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma affärsutmaningar om vi ser på FNs hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer. Samtalet utgår från Ystadmodellens fem steg och leds av Bo Nilsson, grundare till A Sustainable Tomorrow och Anders Hansson, tidigare riksdagsledamot valkretsen södra Skåne.

 

År 2018 inledde vi arbetet med konceptet ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” och 2021 genomförde vi vårt första Backåkra Summit. Nu är det dags för tredje upplagan i ordningen och vi vill bjuda in dig till pressträff till denna dag. Varmt välkommen!

bottom of page