top of page
backakralogo.png

Konkreta exempel

Leverantörskedjor och minskad CO2 påverkan

 

Under samtalet på Backåkra Summit 2021 identifierades utmaningen med att synliggöra för kunder; vikten av att välja rätt material med viljan att minska sitt CO2 avtryck. Samtidigt som produkten som kunden vill ha ska ha rätt egenskaper för att vara en produkt som motsvarar eller till och med överträffar kundens förväntningar. Utmaningen att koppla ihop transparens mellan affärs- och produktutveckling med minskade klimatavtryck på ett sätt som kan förmedlas till många människor samtidigt på ett enkelt sätt för material så komplicerat som plast.

 

Polykemi Gruppen är en liten aktör i det stora sammanhanget men genom att arbetat fram materialsmart.se är man nu världsledande inom området. Här kan kunder och leverantörer enkelt räkna fram och jämföra olika material med dess CO2 påverkan. Arbetet har fått stor uppmärksamhet och skapar förutsättningar för många olika företag i leverantörskedjan att kunna leverera certifierade och korrekta siffror när det nu är tuffare krav på klimatrapportering.

Vill du veta mer om arbetet?

Kontakta Oscar Hugoson på oscar.hugoson@scanfill.se

BackåkraSummit
Backåkra Summit 24 oktober, FN dagen (35).JPEG

Bondens år

 

Under samtalet på Backåkra Summit 2021 identifierades utmaningen med att synliggöra för allmänheten varifrån maten kommer, för att på så sätt skapa en större medvetenhet kring konsumtion och produktion. Att nå ut via media är ett sätt och där föddes idén till bondens år som Ystads Allehanda identifierade och följde Martin under ett helt år.

 

Artikelserien fick stor uppmärksamhet och numera finns YouTube serien ”Follow a Farmer”

 

Vill du veta mer om Bondens år?

 

Kontakta Martin Andersson på martin@loderupsvaxt.se

Gott liv

 

Idén till välgörenhetsprojektet Gott Liv föddes när Anders Nilsson, Ystad Saltsjöbad och Henrietta Hansson, Sparbanken Syd möttes på Backåkra Summit 2021 och kom fram till att de tillsammans ville skapa ett gott liv för våra äldre på särskilda boende i sydöstra Skåne. Det ledde till en insamling via en lokal musikstuga på torget i Ystad som i sin tur bidrog till ca 240 kostnadsfria underhållningstillfällen fördelat på de 20 boendena som omfattas i projektet.

Fortsättningen på projektet för 2023 är Gott Liv -varm mat som i år riktar sig till att skapa samarbete mellan företag och föreningar för att omvandla matsvinn i butiker till god mat åt behövande. Ystad Saltsjöbad, Coop och Svenska Kyrkan testade konceptet under våren och levererade drygt 100 portioner mat i veckan av råvaror som annars skulle slängas. Nu skalas projektet upp med fem lokala hubbar med en målsättning att leverera 20 000 matportioner under september 2023-juni 2024.

Vill du veta mer om arbetet?

Kontakta:

Johanna.Dahlsjo@essgroup.se

clara.sundelius@sparbankensyd.se

378275781_861614681682351_2977691604510684874_n.jpg
378238100_1039274364163855_4201984514062251748_n.jpg

Kompetensförsörjning

Vid Backåkra Summits halvårträff 2022 möttes Karin Heri, Tent och Johanna Dahlsjö, ESS group. Vid samtalet var kompetensförsörjning, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i fokus och möjligheten till samverkan föddes. ESS har nu upptagits som medlem i internationella organisationen Tent - Partnership for Refugees och ett globalt samarbete är initierat.

 

Vill du veta mer om arbetet? Kontakta Karin Heri karin@tent.org

bottom of page