top of page

Backåkra Summit

2022

Arrangeras av Ystads Kommun
vidlogo.png
24 oktober 2022
backakralogo.png
dag.png

Utbyte över
branschgränser

Ett branschöverskridande möte för att stärka hållbar innovationskraft. En sammankomst som breddar lokala affärsytor och visar hur globala ambitioner grundade i FN:s hållbarhetsmål kan leda till ekonomisk tillväxt. Backåkra Summit hålls årligen på FN-dagen den 24 oktober på Dag Hammarskjölds Backåkra.

Backåkra Summit 2022

Backåkra Summit bjuder årligen in företagsledare för att utbyta tankar och reflektera kring arbetet med FN:s hållbarhetsmål. Deltagarna bjuds in från olika branscher och verksamheter för att representera näringslivet inom jord- och skogsbruk, industrisektorn, byggsektorn, energisektorn, besöksnäringen, transportsektorn, finanssektorn och mål 17. Samtalet sker i avskildhet på Dag Hammarskjölds Backåkra.

Årets sammankomst är den andra i ordningen. Arbetet med FN:s hållbarhetsmål – ett smörgårdsbord för nya affärer startades upp 2018 som ett långsiktigt koncept initierat av Ystads kommun. Syftet var och är att stärka näringslivet och dess hållbarhetsarbete lokalt och globalt.

De centrala frågorna för Backåkra Summit 2022 handlar om hur deltagarna med stöd av Ystadmodellens fem steg diskuterar hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar.

Årets moderatorer är f.d. riksdagsledamot Kristina Yngwe och grundaren av A Sustainable Tomorrow Bo Nilsson.
 

Moderatorer

48487457957_8a96969e94_c Kristina Ynwe.jpg

Kristina Yngwe

F.d. ledamot i Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Fotograf Emy 20180615_339.JPG

Bo Nilsson

Grundare av 
A Sustainable Tomorrow

Deltagare

ted_bergdahl_light_green (2).JPG

Energisektorn

Ted Bergdahl

Communications Manager

Europeanenergy

Christian Negendanck.jpg 2.jpg

Jord- och skogsbrukssektorn

Christian Negendanck

VD

Högestad & Christinehof

_47A9901.jpg

Industrisektorn

Maria Fiskerud

Hållbarhets och kommunikationschef

Flyg BRA

Web_Proethos_Magnus_Lund_KD-2020-4.jpg

Finanssektorn

Magnus Alfredsson

Skapare av Proethos

Proethos

Björn Boström_190908_A25G0093_edited.jpg

Transportsektorn

Björn Boström

VD

Ystad Hamn

_J1Q9010 Ulrika Westgren.jpg

Byggsektorn

Ulrika Westgren

Tf Regionchef

Sweco Sverige AB

kerstin-lindvall-2019.jpg

Matsektorn

Kerstin Lindvall

Chief Corporate Responsibility Officer

ICA Gruppen AB

favicon.jpg

Mål 17

Ystadmodellen

Backåkra Summit FN dagen 24/10

bslines.png
DJI_0381.png
Dag Hammarskjölds plats för reflektion
Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare från 1953 fram till sin död. År 1961 omkom han i en flygolycka över Ndola i Zambia. Samma år tilldelades han Nobels fredspris postumt.

Gården Backåkra köpte han år 1957, med ambitionen att spendera sin pension där. Österlen och naturen kring Backåkra betydde mycket för naturmänniskan Dag Hammarskjöld. Därför lät han upprätta naturreservatet som idag omger gården. Kultur och litteratur var också stora intressen och han var själv medlem i Svenska Akademien. En länga av gården upplät han som sommarbostad åt Svenska Akademien.

Sedan 2015 äger och förvaltar Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra gården. Gården drivs med ambitionen att vara ett museum över Dag Hammarskjölds liv och en mötesplats för organisationer och verksamheter som verkar i Dag Hammarskjölds anda.

Backåkra Summit 2021

På internationella FN-dagen, en söndag i oktober 2021, hölls första upplagan av Backåkra Summit. Mötet hölls i Dag Hammarskjölds anda och med syftet att utbyta tankar och erfarenheter över branschgränser för att konkretisera vägen till affärsmässig hållbar utveckling.

Olika branscher tampas med olika utmaningar. Men att möta dagens och framtidens krav på hållbar utveckling och att hitta ett aktivt hållbarhetsarbete förenligt med tillväxt är något alla branscher har gemensamt. 
Med ledning av Ystadmodellen och de Globala målen samlades åtta deltagare för att representera bredden i Sveriges näringsliv och låta dessa samtala, inspirera och dela idéer som kan leda till ett starkare, långsiktigare och i vissa fall gemensamma hållbarhetsarbeten.

Under dagen fick deltagarna en unik möjlighet att tillsammans sätta fokus på och utmana sina tankar kring hållbarhetsarbete. Deltagaren från industrisektorn tog inspiration från idrottsföreningens sätt att definiera mål. Representanten från besöksnäringen kunde nå insikter kring redan inledda hållbarhetsprojekt och från transport fick vår representant vunnen kraft kring sin tro på att upphandlingar som vågar ställa krav är ett steg i rätt riktning. 

Ensam är inte stark och branschöverskridande samtal som dessa är en viktig del i utvecklingen framåt, om detta rådde konsensus när dagen gick mot sitt slut.
Samtalsledare var
•    Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow
•    Kristina Yngwe, f.d. riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Deltog gjorde
•    Anders Nilsson, Head of Operations ESS Group, besöksnäringen
•    Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd, finanssektorn
•    Henrik Fajerson, projektutvecklare OneSkanska, byggsektorn
•    Jessica Fredson, vd Ystad Energi, energisektorn
•    Karin Heri, ansvar för samhälls- och hållbarhetsfrågor MFF, Genomförande och globalt partnerskap/mål 17
•    Martin Andersson, Odling i balans, jord- och skogsbruk
•    Mårten Nordström, regionchef Vossloh, transportsektorn
•    Oscar Hugoson, vd Scanfill Polykemi Group, industrisektorn
Jessica Fredson.jpg

"Vi står inför liknande utmaningar, men också lösningar. Vi är alla ambassadörer för ökad hållbarhet."

 

Jessica Fredson, 
vd Ystad Energi

bottom of page