top of page

Backåkra Summit

2024

Arrangeras av Ystads Kommun
vidlogo.png
24 oktober 2024
backakralogo.png
dag.png

Utbyte över
branschgränser

Ett branschöverskridande möte för att stärka hållbar innovationskraft. En sammankomst som breddar lokala affärsytor och visar hur globala ambitioner grundade i FN:s hållbarhetsmål kan leda till ekonomisk tillväxt. Backåkra Summit hålls årligen på FN-dagen den 24 oktober på Dag Hammarskjölds Backåkra.

Backåkra Summit 2024

Backåkra Summit bjuder årligen in företagsledare för att utbyta tankar och reflektera kring arbetet med FN:s hållbarhetsmål. Deltagarna bjuds in från olika branscher och verksamheter för att representera näringslivet inom jord- och skogsbruk, industrisektorn, byggsektorn, energisektorn, besöksnäringen, transportsektorn, finanssektorn och mål 17. Samtalet sker i avskildhet på Dag Hammarskjölds Backåkra.

 

Årets sammankomst är den fjärde i ordningen. De centrala frågorna för Backåkra Summit handlar om hur deltagarna med stöd av Ystadmodellens fem steg diskuterar hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar. Arbetet med FN:s hållbarhetsmål – ett smörgårdsbord för nya affärer startades upp 2018 som ett långsiktigt koncept initierat av Ystads kommun. Syftet var och är att stärka näringslivet och dess hållbarhetsarbete lokalt och globalt.

 

Möjliggörare längs vägen för konceptet och vägledningen Ystadmodellen sedan starten 2018 är Sparbanken Syds stiftelse. Läs mer om konceptet på www.ystadmodellen.se

Moderatorer

48487457957_8a96969e94_c Kristina Ynwe.jpg

Kristina Yngwe

Vice regionchef LRF Syd
fd riksdagsledarmot

Fotograf Emy 20180615_339.JPG

Bo Nilsson

Grundare av 
A Sustainable Tomorrow

Deltagare

Per Lindahl.jpg

Lantbrukssektorn

Per Lindal

Ordförande Lantmännen

Deltagare.jpg

Transportsektorn

Tina Thorsell

Chef samhällspolitik, branschchef Sveriges hamnar

Ola_Bergman_low_res_1.jpg

Finanssektorn

Ola Bergman

VD Dina Försäkringar Syd

stinasittandeigustawas.jpg

Besöksnäringen

Stina Porsgaard

Ordförande Visita Södra

Marie_Malmberg_Profile 2023.jpg

Industrisektorn

Marie Malmberg Lavsen

VD Packbridge

Deltagare.jpg

Kommer snart

Deltagare

Kommer snart

Anders_Gardsmark.jpg

Byggsektorn

Anders Gärdsmark

Regionchef Syd byggföretagen

Sarah Emond 2024.jpg

Mål 17

Sarah Emond

Backåkra Summit FN dagen 24/10

bslines.png
DJI_0381.png
Dag Hammarskjölds plats för reflektion
Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare från 1953 fram till sin död. År 1961 omkom han i en flygolycka över Ndola i Zambia. Samma år tilldelades han Nobels fredspris postumt.

Gården Backåkra köpte han år 1957, med ambitionen att spendera sin pension där. Österlen och naturen kring Backåkra betydde mycket för naturmänniskan Dag Hammarskjöld. Därför lät han upprätta naturreservatet som idag omger gården. Kultur och litteratur var också stora intressen och han var själv medlem i Svenska Akademien. En länga av gården upplät han som sommarbostad åt Svenska Akademien.

Sedan 2015 äger och förvaltar Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra gården. Gården drivs med ambitionen att vara ett museum över Dag Hammarskjölds liv och en mötesplats för organisationer och verksamheter som verkar i Dag Hammarskjölds anda.

Backåkra Summit 2021

På internationella FN-dagen, en söndag i oktober 2021, hölls första upplagan av Backåkra Summit. Mötet hölls i Dag Hammarskjölds anda och med syftet att utbyta tankar och erfarenheter över branschgränser för att konkretisera vägen till affärsmässig hållbar utveckling.

Olika branscher tampas med olika utmaningar. Men att möta dagens och framtidens krav på hållbar utveckling och att hitta ett aktivt hållbarhetsarbete förenligt med tillväxt är något alla branscher har gemensamt. 
Med ledning av Ystadmodellen och de Globala målen samlades åtta deltagare för att representera bredden i Sveriges näringsliv och låta dessa samtala, inspirera och dela idéer som kan leda till ett starkare, långsiktigare och i vissa fall gemensamma hållbarhetsarbeten.

Under dagen fick deltagarna en unik möjlighet att tillsammans sätta fokus på och utmana sina tankar kring hållbarhetsarbete. Deltagaren från industrisektorn tog inspiration från idrottsföreningens sätt att definiera mål. Representanten från besöksnäringen kunde nå insikter kring redan inledda hållbarhetsprojekt och från transport fick vår representant vunnen kraft kring sin tro på att upphandlingar som vågar ställa krav är ett steg i rätt riktning. 

Ensam är inte stark och branschöverskridande samtal som dessa är en viktig del i utvecklingen framåt, om detta rådde konsensus när dagen gick mot sitt slut.
Backåkra Summit 2021:
Samtalsledare var
 • Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow
 • Kristina Yngwe, f.d. riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Deltog gjorde
 • Anders Nilsson, Head of Operations ESS Group, besöksnäringen
 • Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd, finanssektorn
 • Henrik Fajerson, projektutvecklare OneSkanska, byggsektorn
 • Jessica Fredson, vd Ystad Energi, energisektorn
 • Karin Heri, ansvar för samhälls- och hållbarhetsfrågor MFF, Genomförande och globalt partnerskap/mål 17
 • Martin Andersson, Odling i balans, jord- och skogsbruk
 • Mårten Nordström, regionchef Vossloh, transportsektorn
 • Oscar Hugoson, vd Scanfill Polykemi Group, industrisektorn
Backåkra Summit 2022:
Samtalsledare var
 • Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow
 • Kristina Yngwe, f.d. riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Deltog gjorde
 • Maria Fiskerud, Flyg BRA, industrisektorn
 • Oscar Hugoson, Polykemi Group, Industrisektorn
 • Björn Boström, Ystad hamn, transportsektorn
 • Kerstin Lindvall, ICA-gruppen, matsektorn
 • Anders Nilsson, ESS Group, mat- och besökssektorn
 • Christian Negendanck, Högestad & Christinehof, jord- & skogsbrukssektorn
 • Martin Andersson, Löderups växt, jord- & skogsbrukssektorn
 • Magnus Alfredsson, Proethos, finanssektorn
 • Henrietta Hansson, Sparbanken Syd, finanssektorn
 • Ulrika Westgren, Sweco Sverige, byggsektorn
 • Henrik Fajerson, Skanska, byggsektorn
 • Jessica Fredson, Ystad Energi, Energisektorn
 • Karin Heri, Tent, mål 17
Jessica Fredson.jpg

"Vi står inför liknande utmaningar, men också lösningar. Vi är alla ambassadörer för ökad hållbarhet."

 

Jessica Fredson, 
vd Ystad Energi

bottom of page